Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Uppladdade filer

Ny hemsida Bolmsö Fiber

Välkommen att besöka vår nya hemsida www.bolmsofiber.se som blir den nya informationskanalen framöver för interimsstyrelsen och en eventuell förening där det förmedlas vad som händer med fiberprojektet, dokument för nerladdning och länkar.
En ny e-post för kontakt med oss i interimsstyrelsen är info@bolmsofiber.se dit du kan skicka anmälningar, synpunkter, ideer och annat av intresse för fiberprojektet.
Status nu i interimsstyrelsen är att vi har snart ett färdigt förslag till föreningsstadgar där vi har tagit hänsyn till om det blir ett eget nät eller i samarbete med en kommunal kommunikationsoperatör.
Det kommer också hållas möten med flera olika intressenter för att ta reda på så mycket information som möjligt om projektering, ekonomi samt processer för fiberprojektet inför mötet 27 Januari i bygdegården Sjöviken på Bolmsö.
Vi är uppe i 239 anmälningar nu men det finns många fler fastigheter som har möjlighet att anmäla sig, ta nu vara på denna unika möjlighet som aldrig kommer igen!

Vi planerar för framtiden!
Mvh
Interimsstyrelsen

(Nyheten inlagd 2014-12-11 av Henry)


Fiberkarta Bolmsö med intresseanmälningar!

Via fiberkartan kan du själv kontrollera om du är anmäld samt se hur många som anmält sitt intresse för en fiberanslutning. I senaste versionen finns också en preliminär kanalisation där fiberkablarna ska blåsas in som underlag till projektering.
Tryck på denna länken http://fiberkartan.se/331 för att komma till kartan!

(Nyheten inlagd 2014-11-26 av Henry)


JA till fiberförening!

Beslutsmötet i bygdegården Sjöviken bestämde enhälligt att rösta JA till att gå vidare med bildande av en interimsstyrelse vars uppgift är att förbereda bildande av en förening som ska bygga ett fibernät för alla medlemmar på Bolmsö.
Under det välbesökta mötet redovisades förstudieprojektet och kartan över de 236 anmälningar som har kommit in hittills samt en kortfattat information som har getts på 3 infomöten under sommaren.
Ett stort tack till alla som bidragit och jobbat för detta på ett eller annat sätt!
Nu startar arbetet med att skapa underlag för att bilda förening och hålla en stämma 27 Januari 2015 i Sjöviken. Vi har redan haft ett uppstartsmöte i styrelsen och satt full fart med arbetet.
Hör av dig till oss via fiber@bolmso.se om du kan hjälpa till i det fortsatta arbetet, tex. Områdesansvariga med lokalkännedom, ekonomi, projektering, upphandling av tjänster etc.

Hälsningar
Interimsstyrelsen

(Nyheten inlagd 2014-11-05 av Henry Tidstrand)


Status anmälningar!

Nu har vi fått in 200 anmälningar som vill ha fiberanslutning och 27 som är intresserade.
Det går bra att anmäla sig fram till beslutsmötet 28/10 men vänta inte om du har bestämt dig utan skicka in anmälan via e-post eller kontakta någon av oss i fibergruppen enligt tidigare info.
Om du vill se vilka fastigheter som har anmält sig på en karta, använd nedan länk i en webbläsare.

http://fiberkartan.se/331

/Fibergruppen

(Nyheten inlagd 2014-10-12 av Henry)


Glöm inte anmäla ditt intresse!

Intresseanmälan
Du har väl inte glömt anmäla att du vill ha fiber till huset?
Skicka ditt namn, adress och fastighets-beteckning till fiber@bolmso.se eller ring Anders, Jan eller Henry.

Beslutsmöte
Tisdagen den 28 oktober kl 19:00
träffas vi i Sjöviken för att besluta om vi ska bilda en fiberförening eller ej.
Alla är välkomna!


(Nyheten inlagd 2014-09-23 av Fibergruppen)


Fiber till alla på Bolmsö


Fibernät till alla på Bolmsö

Många av er har säkert redan läst eller hört att snart försvinner telefonledningarna. Det medför att även ADSL läggs ner.
Vi på Bolmsö måste ha samma säkra infrastruktur som det nu byggs i städer, samhällen och även startat på landsbygden, ett fast fibernät.
Fibernät är en framtidssäker infrastruktur som garanterar tillgång till fast telefon, TV och internettjänster, exempelvis utbildning, servicetjänster, bank och framtida tjänster som vi idag inte kan överblicka.
En väl utbyggd infrastruktur med bredband via fibernät skapar förutsättningar för en levande och ännu attraktivare landsbygd.
Med tillgång till internetbaserade tjänster via fibernät har alla möjlighet att bo, arbeta och studera på Bolmsö på samma villkor som invånare i tätorter och städer.

Frågor eller synpunkter till: fiber@bolmso.se


(Nyheten inlagd 2014-06-18 av Michael)
 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2014 | Sidan är uppdaterad: 2018-09-30 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion